Ravintoterapia Apila

Kuinka ostan ravintoterapeutin palveluita?

Tietoa ravintoterapiasta

Ravintoterapialla tarkoitetaan terveyden parantamista ja ylläpitoa ravinnon ja elintapojen keinoin. Ravintoterapeutti on koulutettu terveellisen ravitsemuksen neuvontaan sekä useiden terveyshaasteiden hoitamiseen. 

Kuinka ostan ravintoterapeutin palveluita?

Ravinnolla hoidettaessa edetään aina asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Alla olevan kuvaajan avulla saat käsityksen hoitoprosessin kulusta. 

Yhteydenotto (puhelu, sähköposti, nettiajanvaraus tai
yhteydenottopyyntö)

Alustava keskustelu puhelimitse tai sähköpostitse mahdollisuuksista hoitaa ravinnon keinoin.

Tapaamisesta sopiminen, ajanvaraus, terapeutti lähettää esitietolomakkeet
asiakkaalle (asiakastiedot, oirekysely, ruokavalion kartoitus). Asiakas
täyttää lomakkeet kotona ja tuo mukanaan ensimmäiselle tapaamiselle.

Asiakkaan tilannetta kartoitetaan haastattelussa edelleen ja keskustellaan asiakkaan tavoitteista ja mahdollisuuksista parantaa elämänlaatua ravinnon avulla. Keskustelussa selvitetään yleistä jaksamista, terveysongelmia, stressitilannetta, unta, ruokailutottumuksia ym. Asiakkaan halutessa tehdään mittaukset alkutilanteen kirjaamista varten: kehonkoostumus, paino, verenpaine. Terapeutti voi suositella korjauksia ruokavalioon ja perustelee ne ymmärrettävästi. Sovitaan ensimmäisistä muutoksista ja asetetaan realistinen tavoite pitkällä aikavälillä sekä ennen seuraavaa tapaamista. Sovitaan seuraava tapaaminen tai yhteydenotto 2-4:n viikon päähän. 

Tapaamisen jälkeen terapeutti lähettää suositukset kirjallisena kahden päivän kuluessa.

Terveystilanne ja ruokavalio käydään läpi, paneudutaan ruokailun ongelmakohtiin. Kun tarpeelliset muutokset ruokavaliossa ovat toteutuneet, harkitaan tarvitaanko ravintolisiä (vitamiinit, hivenaineet, rasvahapot) muutoksia tukemaan. Neuvoja tarkistaa tapauskohtaisesti, onko ravintolisien käyttö turvallista ja sopivatko ne mahdollisten lääkitysten kanssa. Tavoitteet ja ohjeistus jatkoa varten (myös kirjallisena). Sovitaan seuraava yhteydenotto.

Käydään läpi aiemmin sovittuja asioita, tavoitteiden saavuttaminen (kehonkoostumusmittaus). Sovitaan jatkosta. 

Asiakas saa kirjalliset ohjeet.

Huomio!

Ravintoterapeutin hoidossa asiakas huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Koko elämätilanne ja historiakin vaikuttavat nykyiseen
terveydentilaan. Esille otetaan myös tunnetekijät, koska tunteet vaikuttavat terveyteen. Emotionaalinen stressi voi aiheuttaa muutoksia kehon toiminnassa; kaikilla tunteilla on myös kehovaikutus.

Ravintoterapian aikana huomio kiinnitetään myös uneen, palautumiseen, liikuntaan ja ulkoiluun. Tarvittaessa terapeutti suosittelee muita terveyttä tukevia hoitoja liittyen stressinhallintaan, kiputiloihin ym.

Tämänhetkinen terveydentila on monen tekijän summa. Pienetkin
muutokset useilla osa-alueilla voivat tuoda suuria muutoksia terveyteen.

Ravintoterapeutti ei milloinkaan puutu lääkärin hoitosuunnitelmaan tai määrättyihin lääkityksiin. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa.

Ravintoterapeutti ei tee diagnooseja, se on lääkärin tehtävä. Tarvittaessa ravintoterapeutti kieltäytyy hoitamasta asiakasta ja ohjaa ensin lääkäriin.

Ravontoterapiaan on helppo tulla

Vastaanottopisteeni löydät Hyviteran tiloista: Riihimäellä osoitteessa Temppelikatu 10 A, 2. kerros (hissi on) ja Hyvinkäällä Uudenmaankatu 47 (katutaso).